Autore: Francesca Gallello

uomo-lavoro

Ah

FRANCESCA GALLELLO Ah Ah… si mi potissa votar’arrera. Quantu cose canciassa n’ta sta venuta meija aru munnu. Guardanne sti mani meij chjin’e chiaghi e de caddùni annivuruti quanti càvici n’ta schina dunassa a stì cani e patruni,...